Институт по фамилна терапия - България

Основната цел на ИФТ България е

да обучава, поддържа и повишава квалификацията на семейни и брачни консултанти и семейни и брачни терапевти. Това се осъществява чрез програма за професионално обучение и кратки курсове, семинари и конференции. Обучението се провежда в София на територията на института или изнесено в различни градове на България. В момента такива групи има в Пловдив и Русе.

Институтът предлага професионална супервизия на семейни консултанти и терапевти и на професионалисти, работещи с деца и семейства в социалната сфера, образованието и здравеопазването.

ИФТ-България има амбицията да допринася за информиране на обществото по теми, свързани с отглеждането на децата и емоционалния живот на двойката и семейството чрез публични събития, срещи и семинари.  

Институтът предлага консултативни и терапевтични услуги за семейства и двойки. Те се извършват от специализанти на института под супервизията на преподавателите и това ги прави достъпни за хора с ограничени възможности да заплащат услугата.   

ИФТ-България поддържа местни и международни контакти и сътрудничество със сходни организации и участва в проекти в областта на консултирането и терапията на семейства.

Обучение

01.

Професионално обучение

Професионално обучение на семейни и брачни консултанти и семейни и брачни терапевти. Програмите за обучение отговарят на стандартите на Българската и Европейската асоциации по фамилна терапия, както и на Българската и Европейската асоциации по психотерапия.

02.

Професионална супервизия

Супервизията е насочена към поддържане професионалното качество на работа на специалисти, работещи със семейни отношения в частната практика и в обществените здравни, социални и образователни услуги.

03.

Тематични курсове и семинари

Курсовете и семинарите са на теми, свързани с аспекти на семейните отношения и тяхната промяна. Те се изработват по заявка на професионалисти – психотерапевти, психолози, лекари, социални работници, учители; както и на заинтересовани групи, например родители, роднини на лица с хронична болест и други.  

04.

Професионално консултиране

Консултиране на специалисти и организации, работещи с деца и семейства по повод на трудни случаи, при създаване на нови услуги, програми и протоколи за работа с клиенти, както и при затруднения в екипната работа.

Преподавателски екип

Терапия и консултиране

За родители,

които имат нужда от подкрепа за справяне с проблеми в отглеждането на децата.

За двойки,

които искат да имат по-добра връзка.

За семейства,

които искат да имат по-добра комуникация, да преодолеят силен стрес, да се справят със сериозна загуба, да решат сложни дилеми.