Прием за първо ниво за 2022 – Русе и региона

Институт по фамилна терапия – България

обявява прием за първо ниво

Системно консултиране на семейства, двойки и индивиди

в програмата си за професионално обучение във фамилна и брачна терапия
за 2022 учебна година за Русе и региона

Програмата е предназначена за професионалисти с бакалавърска или магистърска степен в помагащите професии – психология, социална работа, медицина, педагогика, които искат да придобият професионални умения за практикуване на фамилна и брачна терапия. Програмата отговаря на стандартите за обучение, приети от Българската асоциация по фамилна терапия, и на стандартите на Европейската асоциация по фамилна терапия.

Обучителните модули се преподават в рамките на две години и полагат основите в усвояването на метода на фамилната и брачната терапия. Програмата има формиращ характер и предлага специализирано знание и възможност за развиване на умения и нагласи в областта на теорията и метода на семейното консултиране и фамилната терапия.

Приемът в първото ниво става след индивидуално интервю и представяне на документ за придобита минимум бакалавърска степен в областта на помагащите професии. За кандидатите, изучавали отделни модули в други обучителни програми, е възможно признаване на това обучение, ако то е провеждано от преподаватели и обучителна институция, отговаряща на критериите на БАФТ.

В рамките на програмата се усвояват основни понятия от системните теории, жизнения цикъл на семейството, основните клинични школи във фамилната терапия. Преподават се специфики на консултирането при различни проблеми. Обучението в метода на семейното консултиране става чрез ролеви игри и супервизия на случаи от клиничната практика на курсистите.

Програмата Системно консултиране на семейства, двойки и индивиди е в рамките на 750 учебни часа, от които 400 часа обучение в теорията и метода на системното консултиране, 250 часа лично развитие и 100 часа клинична практика под супервизия. Обучението в теорията и метода, както и индиректната супервизия се провеждат чрез присъствени часове в отделните модули – средно по 12 часа месечно, общо 264 учебни часа за двете години. Между модулите специализантите работят в малки групи, като обучението продължава чрез домашни задачи след всеки модул, самостоятелни писмени работи в края на всяка година, четене и представяне на литература – общо 136 учебни часа, и чрез клинична работа със случаи, която ще бъде супервизирана – 100 часа.
Личното развитие, освен минимума от 200 часа участие в група за личен опит и/или индивидуална терапевтична работа, включва 50 часа работа по изготвяне на собствена генограма и обсъждането й в малка група. Институтът признава издаден от отговаряща на стандартите на БАФТ институция сертификат за минимум 200 часа опит в група за лично развитие. Като има възможност и за включване в група за личен опит към ИФТ-България.

Сертифицирането след първо ниво се извършва въз основа на присъствени часове, изпълнени самостоятелни работи, успешно положен изпит в края на обучението и дава квалификация за системен семеен и брачен консултант.

При събиране на оптимален брой кандидати за обучението има възможност групата да стартира в началото на 2022 г. Заниманията ще се провеждат в Русе, в рамките на един уикенд месечно (събота и неделя), като в зависимост от ситуацията и спецификата на модулите може да се преминава и в онлайн обучение за отделни модули.

За записване и информация се свързвайте с Мария Арнаудова, организатор обучение към клона на ИФТ – България в Русе, на телефон 0883 332 985.