За нас

Институтът по фамилна терапия – България (ИФТ-България) е основан през 2013 г. от екип дипломирани фамилни терапевти, които практикуват и преподават семейно консултиране и фамилна терапия. Регистриран е по българските закони като фондация с управител Златка Михова. 

Обучение

Програма за професионално обучение във фамилна и брачна терапия
 

Програмата е предназначена за професионалисти с бакалавърска или магистърска степен в помагащите професии – психология, социална работа, медицина, педагогика, които имат поне начален опит от работа с клиенти и искат да придобият професионални умения за практикуване на фамилна и брачна терапия.  Предполага се, че в рамките на предишното си обучение курсистите са изучавали психопатология, развитие на психиката, динамично интервю и етични аспекти на помагащите професии.

още…

 

Преподавателски екип

Златка Михова

Доктор по психология, сертификат за обучение по фамилна терапия от университета в Лунд, Швеция, практикуващ фамилен терапевт, преподавател и супервизор

Весела Капитанска

Сертификат за клинично обучение (Advanced Clinical Training) по фамилна терапия от ИФТ-Лондон и магистър по фамилна и брачна терапия на НБУ, практикуващ фамилен терапевт, преподавател и супервизор

Мариета Дюлгерова

Сертификат за клинично обучение (Advanced Clinical Training) по фамилна терапия от ИФТ-Лондон и магистър по фамилна и брачна терапия на НБУ, практикуващ фамилен терапевт, преподавател и супервизор

Румяна Радулова

Магистър по фамилна и брачна терапия на НБУ, практикуващ фамилен терапевт, преподавател и супервизор

Борислава Мечева

Фамилен терапевт и супервизор, преподавател в Институт по фамилна терапия - България и председател на Българската асоциация по фамилна терапия, с опит като изследовател и ръководител проекти в Нов Български Университет в областта на деинституционализация на грижите за деца и консултантски опит в областта на закрила на детето от насилие

Деница Банчевска

Доктор на философските науки в областта на фамилната терапия от Щатския Университет на Охайо (САЩ), сертифициран психотерапевт и клиничен супервизор към Националната психотерапевтична асоциация на САЩ, практикуващ фамилен психотерапевт, преподавател и супервизор

Мария Арнаудова

Магистър по фамилна и брачна терапия, практикуващ фамилен терапевт, сертифициран супервизор

Гост-преподаватели:

Шантал Нев

фамилен терапевт, дългогодишен преподавател – Белгия

Сара Барат

фамилен терапевт, дългогодишен преподавател – Великобритания

Евгения Делийска

фамилен и индивидуален терапевт, гост-преподавател индивидуална работа по себерефлексия във второ ниво;

Георги Антонов

гост-преподавател стратегическа терапия

В зависимост от интересите на групите и възможностите на ИФТ-България ще бъдат канени и други гост-преподаватели. Супервизор и консултант – Сара Барат, преподавател в център Тависток, ръководител на служба за подкрепа на приемни родители, осиновители и близки, които отглеждат деца, практикуващ фамилен терапевт.

Терапия и консултиране

Кои сме ние:

Дипломирани психолози, специализанти към Институт по фамилна терапия – България. Предлагаме консултиране и психотерапия на индивиди, двойки и семейства в София, Пловдив, Стара Загора и Русе.

Какво предлагаме